Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

профил на купувача

Основен ремонт на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – гр. Благоевград

Обявление за приключване

Основен ремонт на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – гр. Благоевград

Ремонт на покриви, основна и помощна училищни сгради на ПГТЛП „Гоце Делчев“ – гр. Благоевград