Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

съобщения

ВАЖНО!!!

Обявяване на класиране след IV етап

Ученикът А.К. с Вх. № 0746852 е класиран за специалността „Компютърна графика“ за учебната 2023/2024 година. Записване на приетия ученик от 23 до 25 август 2023 г.

След четвърти етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година в ПГТЛП „Гоце Делчев“ – Благоевград е обявено едно незаето място в специалност „Компютърна графика“.

Заявления за участие в пети етап на класиране за попълване на незаетото място ще се приемат в канцеларията на училището от 17 август 2023 г. до 21 август 2023 г. от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30 часа.

Необходимо е да се представят:

  1. Свидетелство за завършено основно образование (оригинал);
  2. Медицинско свидетелство (оригинал).

Обявяване на класирането: до 22 август 2023 г.

Записване на приетия ученик: на 23 август 2023 г. и 25 август 2023

2023 г. в канцеларията на училището от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30 часа.

8 КЛАС

Български език и литература – БГ Учебник
Чужд език – Английски език – Longman Publishing House (Пиърсън Лонгман България)
Математика – Анубис
Информационни технологии – Домино
История и цивилизация – Просвета
География и икономика – Просвета
Философия – Просвета
Биология и здравно образование – Булвест 2000, 2016 г.
Физика и астрономия – Педагог 6
Химия и опазване на околната среда – Педагог 6
Музика – лекции
Изобразително изкуство – лекции
Физическо възпитание и спорт – лекции
Предприемачество


9 КЛАС

Български език и литература – БГ Учебник
Чужд език – Английски език – Longman Publishing House (Пиърсън Лонгман България)
Чужд език – Френски език – издателство KLETT Vite A1/1/
Математика – Анубис
Информационни технологии – Домино
История и цивилизация – Просвета
География и икономика – Просвета
Философия – Просвета
Биология и здравно образование – Булвест 2000, 2018 г.
Физика и астрономия – Педагог 6
Химия и опазване на околната среда – Педагог 6
Музика – лекции
Изобразително изкуство – лекции
Физическо възпитание и спорт – лекции
Здравословни и безопасни условия на труд – изд. Нови знания

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ:
Гостоприемство в туристическата индустрия – изд. Матком
Отчетност и работа с документи – лекции
Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга – лекции
Кулинарни изделия и напитки за кетъринг – лекции
Безопасност и долекарска помощ при кетърингово събитие – лекции
Учебна практика по кулинарни изделия и напитки за кетъринг – лекции
Организация и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – лекции

10 КЛАС

Български език и литература – БГ Учебник
Чужд език – Английски език – Longman Publishing House (Пиърсън Лонгман България)
Чужд език – Френски език издателство KLETT VITE A1 /2/
Математика – Анубис
Информационни технологии – Домино
История и цивилизация – Просвета
География и икономика – Просвета
Биология и здравно образование – Просвета – София, 2019 г.
Физика и астрономия – Педагог 6
Химия и опазване на околната среда – Педагог 6
Философия – Просвета
Музика – лекции
Изобразително изкуство – лекции
Физическо възпитание и спорт – лекции
Икономика – изд. Клет

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ:
Гостоприемство в туристическата индустрия – изд. Матком
Производствена практика – практика
Система, определяща качеството на храната – лекции
Нови техники на готвене – лекции
Кулинарни изделия и напитки за кетъринг – лекции
Учебна практика по кулинарни изделия и напитки за кетъринг – лекции
Отчетност и работа с документи – лекции
Микробиология и хигиена на храненето – лекции
Кулинарни техники и технологии в кетъринга – лекции


11 КЛАС
Български език и литература – БГ Учебник
Чужд език – Френски език KLETT Vite A2/1/
Математика – Анубис
Гражданско образование – Педагог 6
Физическо възпитание и спорт – лекции
Чужд език по професията (Английски език – ч.) издателство Express Publishing – Food Service Industries
Чужд език по професията – Английски, фризьорство – учебни материали

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ:
Специализиран софтуер – лекции
Гостоприемство в туристическата индустрия – изд. Матком
Производствена практика – практика
Кулинарни изделия и напитки за кетъринг – лекции
Организация и реализация на кетърингови събития – лекции
Кулинарни изделия и напитки за кетъринг – учебна практика
Организация и технология на кетърингови събития – учебна практика
Сервиране в кетъринга – практика


12 КЛАС

Български език и литература – БГ Учебник
Чужд език по професията – Express Publishing – Food Service Industries – 2 part
Чужд език – Френски език KLET Vite A2/2/
Математика – Анубис
Физическо възпитание и спорт – лекции
Гражданско образование – Педагог 6

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ:
Организация и технология на кетърингови събития – учебна практика
Организация и реализация на кетърингови събития
Производствена практика – практика
Български език и литература – лекции
Гостоприемство в туристическата индустрия – изд. Матком
Креативен кетъринг – лекции
Маркетинг в туристическата индустрия – лекции