Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА “Sports and Sport Activities”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Открит урок по английски език и обърната класна стая на тема “Sports and Sport Activities” проведоха учениците от 8Б клас, под ръководството на класния си ръководител и учител по английски език – г-жа Цветелина Котева.
В ролята на учител влезе ученикът Владислав Веселински, който представи презентация с дидактични игри “The Most Popular Sports in #Bulgaria”. Учениците имаха и друг учител – специалната гостенка на класа, студентката от Американския университет, Анджали Аватапали, която беше подготвила интересно видео с викторина за популярни спортове в #Индия.
Учениците бяха увлечени от интерактивните занимания, в които демонстрираха придобитите езикови компетентности за четене с разбиране и изразяване на мнение на английски език по зададената тема. #ПГТЛП#Благоевград
ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

Последни новини

Последвайте ни