Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев", гр. Благоевград / Архив Месец февруари 2019

Новини

КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ КЪМ ЦЛТРДБ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДРОЗД, ПРОВЕДОХА СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ

Гинка Павлова от Кариерния център /ДРСЗ/ и кариерният консултант Катя Финдрина /ЦЛТРДБ/, запознаха и дискутираха с учениците от дванадесети клас на ПГТЛП услугите, които предлагат

Прочетете повече >>

Последни новини

Последвайте ни