Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 2023

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.
#Толерантност означава #уважение, #приемане и #разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката #индивидуалност.
За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира. #ПГТЛП#Благоевград
Може да бъде изображение с 7 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 3 души и текстово съобщение
ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

Последни новини

Последвайте ни