Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ 2023 Г.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Всяка година на 22 април, заинтересовани страни от цял свят обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и
климатичните промени в чест на Деня на Земята. Нашият свят се нуждае от трансформация. И това изисква действия на всички
нива – публични институции, бизнес, гражданско общество.

И тази година темата за Деня на Земята е „Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на посвещаването на
нашето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата. Kато продължение на
миналогодишната кампания, темата е фокусирана върху ангажирането на правителствата, институциите, бизнеса и повече от 1
милиард души по света, които участват ежегодно в събития посветени на Деня на Земята, давайки своя принос. Инвестирането в
нашата планета е най-добрият начин да проправим път към процъфтяващо бъдеще. Когато инвестираме в нашата планета заедно,
ние подкрепяме изграждането на здрави, щастливи и богати общности по целия свят.

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

Последни новини

Последвайте ни