Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

#ДасигражданинЕСуперяко – КАМПАНИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Oт името на Представителството на Европейската комисия в България имаме удоволствието да ви информираме за старта на кампанията за Гражданско образование и насърчаване на активното гражданство #ДасигражданинЕСуперяко.

Гражданското образование е важно за развитието на България!

То ни учи да мислим критично, да вземаме решения, да уважаваме другите и да участваме активно в обществото. Гражданското образование е синоним на демокрация.

С този проект Европейският съюз насърчава Гражданското образование и по-голямото участие на младежите в обществото. Новият тласък за европейската демокрация започва от младите хора, затова е от първостепенно значение те да познават основните демократични ценности и обществените процеси, да станат будни граждани и да предизвикват промяна за едно по-добро бъдеще в България. 

Промяната започва с младите, но продължава цял живот.

Подкрепете проекта и в социалните мрежи

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

Последни новини

Последвайте ни