Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

СЪОБЩЕНИЕ: ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НОВОПОСТЪПИЛИ УЧЕНИЦИ В XI КЛАС

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ХI КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ“ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ В TEAMS.

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

Последни новини

Последвайте ни