Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

УЧЕНЕ С ПЕРСПЕКТИВА! Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост “Гоце Делчев” – гр. Благоевград очаква своите ученици с изцяло нова визия

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

В продължение на половинвековните традиции, които наследява училището, и в съчетание с новаторството, за да отговори на всички съвременни изисквания за модерно обучение, в училището кипи трескава подготовка за новата учебна година. Освен вече изградените и реновирани учебни кабинети по практическите дисциплини и модерните компютърна и кетъринг зала, гимназията ще посрещне своите възпитаници с изцяло нов облик. Сградата е санирана, за да се осигури на учениците комфортна и приятна обстановка. Също така в процес на довършване са изцяло реновираните класни стаи, както и специализирани учебни кабинети за новите специалности, предвидени за предстоящата учебна година.

Екипът на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост вярва, че информираният избор е основната предпоставка за успешно бъдеще на обучаващите се. Ето защо тази година те залагат на перспективни и модерни специалности, които отговарят на съвременните изисквания на пазара на труда. За да предостави на учениците възможност да получат актуална и многообещаваща професионална квалификация, чрез която ще могат да стартират перспективна работа в най-атрактивните за реализация сфери на съвременната икономика, училището залага на следните нови специалности:

Асистент на лекар по дентална медицина
Рекламна графика
Организация на туризма и свободното време
Кетъринг

В духа на дългогодишните традиции и още повече в отговор на съвременните изисквания на пазара на труда, гимназията залага с особен ентусиазъм на обучение в реална работна среда. “Ние правим хората, които обучаваме, истински професионалисти и им съдействаме за техния кариерен старт. За нас най-важни са реалните практически умения. Ето защо ние използваме модела “Обучение чрез практика”. Предоставяме на нашите ученици професионална подготовка, съчетана с реален практически опит и познания в най-търсените специалности на съвременния пазар на труда, готови да стартират своята кариера като успешни и висококвалифицирани кадри. Това е водещият мотив в тазгодишната кампания за план-прием в нашето училище”, заяви директорът на гимназията Димитрина Иванова.

Както всяка учебна година, така и за предстоящата, училището сключва предварително договори с местни фирми, където учениците провеждат своята учебна практика. Вече са факт договорени условия за това с единствената дентална клиника на територията на Благоевград, където учениците от специалност “Асистент на лекар по дентална медицина” ще прилагат наученото в часовете от теоретичното обучение. Освен това е постигнато и споразумение с местна рекламна агенция, за да се даде възможност на обучаващите се в специалността “Рекламна графика” да видят и пробват на практика как се изработват рекламни брошури, банери и всички видове рекламни материали.

За удобство на своите ученици, които не са от Благоевград, и техните родители към училището функционира и общежитие. Сградата е санирана и с изцяло реновирани стаи, всички обзаведени със съвременни модерни и комфортни мебели. Санитарните възли към всяка от стаите са също реновирани. Освен за физическия комфорт на учениците, са предвидени и финансови облекчения за техните родители – месечната такса за настаняване е символична.
Възпитаниците на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост се подготвят от преподаватели специалисти да постигат високи резултати и в различни изяви и състезания. През годините, а и сега учениците са изключително активни да съдействат и да участват за реализацията и обслужването на различни събития, организирани от обществени институции в Благоевград. По традиция вече няколко поредни години кетъринговото обслужване на емблематични за обществеността на града събития се организират изцяло от ученици на гимназията. Учениците се стимулират също така да участват и завоюват призови места в различни специализирани национални състезания по готварство, фризьорство, творчество, спорт и други дисциплини. Безбройни за спечелените от тях купи и медали, с които училището гордо посреща своите гости и посетители във входното фоайе.

Въпреки тясната и високоспециализирана подготовка, на която се набляга в Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост, на учениците се дава възможност да се подготвят по иновативни методи също и по общообразователните предмети. Училището разполага с високотехнологично съвременно оборудване и интернет връзка за провеждане на интерактивни уроци по всички изучавани дисциплини. Също така, за да е напълно в крак с времето, в гимназията се поддържа от учители и ученици собствен You Tube канал и атрактивна Фейсбук страница с най-актуална информация за всички новости. Това допринася не само за популяризирането на училището, но и за активното участие на ученици в използването и техническата поддръжка на съвременни информационни канали.

В духа на динамично развиващите се икономически процеси и тенденции в Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост подготвяме своите възпитаници да отговарят на всички съвременни изисквания и те могат да се впишат бързо и ефективно като истински специалисти в своята сфера. За да са подготвени учениците за все по-глобализиращия се свят, всички изучавани специалности включват разширено изучаване на чужд език – общообразователна подготовка и подготовка по изучаваната специалност на чужд език.

Вече повече от половин век училището допринася за развитието на професионалното образование в Югозападна България. Знанията и професионалните умения, които учениците придобиват, им гарантират успешна реализация. Не на последно място трябва да се подчертаят усилията на висококвалифицирания колектив от преподаватели, които помагат на възпитаниците си да бъдат конкурентоспособни и ги окуражават да устояват на трудностите и преломите на днешното време.

За всички, които кандидатстват след седми клас, и техните родители училището предлага възможност за посещение на място в изцяло реновираната сграда, където всеки заинтересован ще бъде посрещнат лично и ще може да разгледа обновените класни стаи, специализираните кабинети и компютърни зали. Ще може да задава въпроси за допълнителна информация и да види с очите си как протича подготовката на високоспециализирани кадри.

Повече информация можете да получите на следните координати:
гр. Благоевград, бул. “Васил Левски” №60
Телефонен номер:
073 885 642
Имейл
адрес: pgtlp_blg@abv.bg
Уеб сайт: 
https://pgtlp-blg.com/
ДИМИТРИНА ИВАНОВА, ДИРЕКТОР

ИЗТОЧНИК: в. Струма

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

Последни новини

Последвайте ни