Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 2019/2020 – ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ (СРОК ДО 09.04.2020Г.)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

УВАЖАЕМИ ДЕСЕТОКАСНИЦИ,

Във връзка със Заповед №РД-09-2152/27.08.2020 г. на Министъра на МОН, за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на заявление за изпит (НВО) по желание по чужд език и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г.

Бланки на заявленията може да изтеглите тук:

За полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас.
ЗАЯВЛЕНИЕ прегледай/изтегли

За полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас.
ЗАЯВЛЕНИЕ прегледай/изтегли

При Ваше желание, попълнете заявленията и върнете на имейл: pgtlp_blg@abv.bg в срок до 09.04.2020г.

Промени и заявления, след тази дата, не могат да се правят или подават.

ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г.

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

Последни новини

Последвайте ни