Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА – 27/02/19

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

„Да  си поговорим с мъжете“ по повод деня на розовата фланелка – тази тема донесе позитивни емоции сред нашите ученици от 10 и 12 клас. От проведената анкета и дискусия стана  ясно, че в училище има добър микроклимат,  учениците с желание ходят на училище, имат приятели и с готовност биха потърсили помощта на учителите и родителите, които за тях са авторитет.

От анкетираните 53 деца само едно се чувства  некомфортно в училище.

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

Последни новини

Последвайте ни