Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ КЪМ ЦЛТРДБ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДРОЗД, ПРОВЕДОХА СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Гинка Павлова от Кариерния център /ДРСЗ/ и кариерният консултант Катя Финдрина /ЦЛТРДБ/, запознаха и дискутираха с учениците от дванадесети клас на ПГТЛП услугите, които предлагат кариерните центрове към ЦЛТРДБ и ДРСЗ.

Вероника Величкова и Николай Михайлов пък предоставиха информация за актуалните програми за заетост на младежи. Учениците се запознаха с Европейския портал за професионална мобилност и възможностите, които предоставя.

Госпожа Величкова подчерта, че мрежата от съветници, може да предостави информация, помощ и подкрепа на търсещите работа и работодателите посредством личен контакт.

Източник:

Център за кариерно ориентиране – Благоевград
ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

Последни новини

Последвайте ни