Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

ученици

Съобщения

съобщения ВАЖНО!!! !!! ВАЖНО!!! На 15.05.2023 г. и 17.05.2023 г. от 14:30 часа за учениците от дневна и самостоятелна форма

Прочетете повече »

Графици

графици График за планирани контролни работи през втори учебен срок на учебната 2022/2023 година ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ КЛАСНИ РАБОТИ ЗА

Прочетете повече »

Стипендии

Стипендии РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ – НАД 5,50 Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/,

Прочетете повече »

Учебни помагала

Учебни помагала „Моята България“ Кратка история за млади читатели МОЯТА БЪЛГАРИЯ е книга за младите българи, които искат да научат

Прочетете повече »