Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

ученици

Съобщения

съобщения ВАЖНО!!! Обявяване на класиране след IV етап Ученикът А.К. с Вх. № 0746852 е класиран за специалността „Компютърна графика“

Прочетете повече »

Графици

графици ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИ КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Прочетете повече »

Стипендии

Стипендии РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ – НАД 5,50 Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/,

Прочетете повече »

Учебни помагала

Учебни помагала „Моята България“ Кратка история за млади читатели МОЯТА БЪЛГАРИЯ е книга за младите българи, които искат да научат

Прочетете повече »