Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

учебни планове

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ (2016-2020)

ПРОФЕСИЯ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

СПЕЦИАЛНОСТ: ГОТВАЧ

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ) (2017-2020)

ПРОФЕСИЯ: ФРИЗЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ: ФРИЗЬОРСТВО

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (2016-2020)

ПРОФЕСИЯ: ФРИЗЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ: ФРИЗЬОРСТВО

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ) (2017-2021)

ПРОФЕСИЯ: ФРИЗЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ: ФРИЗЬОРСТВО

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (2017-2021)

ПРОФЕСИЯ: ФРИЗЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ: ФРИЗЬОРСТВО

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ (2017-2021)

ПРОФЕСИЯ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

СПЕЦИАЛНОСТ: ГОТВАЧ

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (2019-2021) (10 КЛАС)

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ (САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ) (2019-2020) (9КЛАС)

ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЪРИНГ

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ) (2019-2020) (9 КЛАС)

ПРОФЕСИЯ: ФРИЗЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ: ФРИЗЬОРСТВО

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ (2019-2020) (9А КЛАС)

ПРОФЕСИЯ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

СПЕЦИАЛНОСТ: ГОТВАЧ

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ (2019-2020) (9Б КЛАС)

ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЪРИНГ

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (2019-2020) (9А КЛАС)

ПРОФЕСИЯ: ФРИЗЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ: ФРИЗЬОРСТВО

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ) (2019-2020) (8 КЛАС)

ПРОФЕСИЯ: ФРИЗЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ: ФРИЗЬОРСТВО

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ (2019-2020) (8 КЛАС)

ПРОФЕСИЯ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

СПЕЦИАЛНОСТ: ГОТВАЧ

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (2019-2020) (8Б КЛАС)

ПРОФЕСИЯ: ФРИЗЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ: ФРИЗЬОРСТВО

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (2019-2020) (8А КЛАС)

ПРОФЕСИЯ: ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ (2019-2020) (8А КЛАС)

ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЪРИНГ

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ