Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

учебни планове

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

8А КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8110603 „Кетъринг“

ПРОФЕСИЯ: код 811060 „Ресторантьор”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

8Б КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 2130601 „Компютърна графика”

ПРОФЕСИЯ: код 213060 „Компютърен график”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни  продукти”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

9A КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 7240101 „Асистент на лекар по дентална медицина“

ПРОФЕСИЯ: код 724010 „Асистент на лекар по дентална медицина“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 724 „Дентална медицина и зъботехника”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

9А КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8110603 „Кетъринг“

ПРОФЕСИЯ: код 811060 „Ресторантьор”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

9Б КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: 8150102 „Организация и технология на фризьорските услуги“

ПРОФЕСИЯ: код 815010 „Фризьор“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 815  „Фризьорски и козметични услуги“

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

9Б КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 2140112 „Рекламна графика“

ПРОФЕСИЯ: код 214010 „Дизайнер”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 214 „Дизайн”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

10А КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 7240101 „Асистент на лекар по дентална медицина“

ПРОФЕСИЯ: код 724010 „Асистент на лекар по дентална медицина“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 724 „Дентална медицина и зъботехника”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

10А КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 2140112 „Рекламна графика“

ПРОФЕСИЯ: код 214010 „Дизайнер”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 214 „Дизайн”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

10Б КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8110603 „Кетъринг“

ПРОФЕСИЯ: код 811060 „Ресторантьор”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

10Б КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8120101 „Организация на туризма и свободното време“

ПРОФЕСИЯ: код 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 812 „Пътувания, туризъм и свободно време”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

11А КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 7240101 „Асистент на лекар по дентална медицина“

ПРОФЕСИЯ: код 724010 „Асистент на лекар по дентална медицина“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 724 „Дентална медицина и зъботехника”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

11А КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 2140112 „Рекламна графика“

ПРОФЕСИЯ: код 214010 „Дизайнер”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 214 „Дизайн”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

11Б КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8110603 „Кетъринг“

ПРОФЕСИЯ: код 811060 „Ресторантьор”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

11Б КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8120101 „Организация на туризма и свободното време“

ПРОФЕСИЯ: код 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 812 „Пътувания, туризъм и свободно време”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

12А КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8110603 „Кетъринг“

ПРОФЕСИЯ: код 811060 „Ресторантьор”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

12А КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8120101 „Организация на туризма и свободното време“

ПРОФЕСИЯ: код 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 812 „Пътувания, туризъм и свободно време”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

9 КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: 8150102 „Организация и технология на фризьорските услуги“

ПРОФЕСИЯ: код 815010 „Фризьор“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 815  „Фризьорски и козметични услуги“

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

10 КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8110603 „Кетъринг“

ПРОФЕСИЯ: код 811060 „Ресторантьор”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

10 КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 2140112 „Рекламна графика“

ПРОФЕСИЯ: код 214010 „Дизайнер”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 214 „Дизайн”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

10 КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8150101 „Фризьорство“

ПРОФЕСИЯ: код 815010 „Фризьорство”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 815 „Фризьорски и козметични услуги”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

11 КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 7240101 „Асистент на лекар по дентална медицина“

ПРОФЕСИЯ: код 724010 „Асистент на лекар по дентална медицина“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 724 „Дентална медицина и зъботехника”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

11 КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8120101 „Организация на туризма и свободното време“

ПРОФЕСИЯ: код 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 812 „Пътувания, туризъм и свободно време”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

12 КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8110701 „Производство на кулинарни изделия и напитки“

ПРОФЕСИЯ: код 811070 „Готвач”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

12 КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8110603 „Кетъринг“

ПРОФЕСИЯ: код 811060 „Ресторантьор”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

12 КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8150101 „Фризьор“

ПРОФЕСИЯ: код 815010 „Фризьорство”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 815 „Фризьорски и козметични услуги”

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ