Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

специалности

"Асистент на лекар по дентална медицина"

Специалност:  код 7240101 „Асистент на лекар по дентална медицина“

Професия: код 724010 „Асистент на лекар по дентална медицина“

Професионално направление: код 724 „Дентална медицина и зъботехника“

Учебен план – прегледай/изтегли

"Рекламна графика" ​

Специалност: код 2140112 „Рекламна  графика“

Професия: код 214010 „Дизайнер“

Професионално направление: код  214 „Дизайн“

Учебен план – прегледай/изтегли

„Кетъринг“​

Специалност:  код 8110603 „Кетъринг“

Професия: код 811060 „Ресторантьор“

Професионално направление: код  811 “ Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“

Учебен план – прегледай/изтегли

„Организация на туризма и свободното време"​

Специалност: код 8120101 „Организация на туризма и свободното време“

Професия: код 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност“

Професионално направление: код  812 „Пътувания, туризъм и свободното време“

Учебен план – прегледай/изтегли