Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

специалности

1 . ½ паралелка - 13 ученика

Професионално направление: 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

 • Професия: 811070 Готвач
 • Специалност: 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Рамков учебен план: Разширено изучаване на английски език

Във връзка с Наредба №10, чл.57, ал.1, 2 и 3 балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване по Български език и литература и по Математика

Балообразуващи предмети:

 1. География и икономика
 2. Изобразително изкуство,

изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/ 01.09.2016 г., чл.10 за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

2. ½ паралелка - 13 ученика

Професионално направление: 815 Фризьорски и козметични услуги

 • Професия: 815010 Фризьор
 • Специалност: 8150101 Фризьорство
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Рамков учебен план: Разширено изучаване на английски език

Във връзка с Наредба №10, чл.57, ал.1, 2 и 3 балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване по Български език и литература и по Математика

Балообразуващи предмети:
1. Информационни технологии
2. Изобразително изкуство,

изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/01.09.2016 г., чл.10 за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

3. ½ паралелка – 13 ученика

Професионално направление: 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

 • Професия: 811060 Ресторантьор
 • Специалност: 8110603 Кетъринг
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Рамков учебен план: Разширено изучаване на английски език

Във връзка с Наредба №10, чл.57, ал.1, 2 и 3 балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване по Български език и литература и по Математика

Балообразуващи предмети:

 1. География и икономика
 2. Изобразително изкуство,

изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/01.09.2016 г., чл.10 за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

4. ½ паралелка – 13 ученика

Професионално направление: 812 Пътуване , туризъм и свободно време

 • Професия: 812010 Организатор на туристическа агентска фирма
 • Специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Рамков учебен план: Разширено изучаване на английски език

Във връзка с Наредба №10, чл.57, ал.1, 2 и 3 балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване по Български език и литература и по Математика

Балообразуващи предмети:

 1. География и икономика
 2. Информационни технологии,

изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/01.09.2016 г., чл.10 за оценяването на резултатите от обучението на учениците.