Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

седмична програма

програмата на всички класове за II учебен срок на 2019/2020 учебна година