Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

самостоятелна форма

учебна 2022 / 2023 година

учебна 2021 / 2022 година

учебна 2020 / 2021 година

учебна 2019 / 2020 година

учебна 2018 / 2019 година