Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

обществен съвет

Любима Иванова Гошева

тел: 0897 761324

e-mail: antoniq083@gmail.com

Дора Андонова Мавродиева

тел: 0883 537383

e-mail: selen_89@abv.bg

Александър Кирилов Филипов

тел: 0895 033014

е-mail: friziora@gmail.com

Елеонора Богомилова Атанасова – Мл. експерт „Образование“ / Община Благоевград

Телефон: 073 830941

E-mail: nora_atanasova@abv.bg

 

Весела Дамянова Грънчарска

тел: 0896 624135

Адрияна Цуцуманова Попова

тел: 0897 238181

протоколи

становища