Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

обществен съвет

Гергана Чопова

тел: 0886 202209

Тинка Георгиева Прокопова

тел: 0885 430 943

e-mail: tinkaprokopova@gmail.com

Александър Кирилов Филипов

тел: 0895 033014

е-mail: friziora@gmail.com

Румяна Станоева – Младши експерт „Младежки дейности и спорт“ / Община Благоевград

Телефон: 0887 419 318

E-mail: rstanoeva@blagoevgrad.bg

Даниела Ангелова

тел: 0878 342 723

Силвия Лазарова

тел: 0898 254 022

Резервни членове:

Любка Начева – 0879 570 310

Мария Атанасов – 0898 405 886