Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

обществен съвет

Ирина Георгиева Ангелова

тел: 0896 117394

e-mail: angelovairina1@gmail.com

Дора Андонова Мавродиева

тел: 0883 537383

e-mail: selen_89@abv.bg

Александър Кирилов Филипов

тел: 0895 033014

е-mail: friziora@gmail.com

Васил Борисов Стоев

тел: 0894 460747

e-mail: vasilstoev_1872@abv.bg

Любима Иванова Гошева, тел: 0897 761324, e-mail: antoniq083@gmail.com

Ирена Илиева Войнова, тел: 0886 339542, e-mail: iren_1978iv@abv.bg

 

протоколи

становища