Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ – РУО-БЛАГОЕВГРАД

Уважаеми родители, През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито

Прочетете повече »

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА РУО-БЛАГОЕВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ВАЖНО!!! ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението

Прочетете повече »