Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

СЪОБЩЕНИЕ: ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НОВОПОСТЪПИЛИ УЧЕНИЦИ В XI КЛАС

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ХI КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ“ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Прочетете повече »

УЧЕНЕ С ПЕРСПЕКТИВА! Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост “Гоце Делчев” – гр. Благоевград очаква своите ученици с изцяло нова визия

В продължение на половинвековните традиции, които наследява училището, и в съчетание с новаторството, за да отговори на всички съвременни изисквания за модерно обучение, в училището

Прочетете повече »