Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

материална база

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С АКТУАЛНО ОБЗАВЕДЕНИ КАБИНЕТИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ И ТЕОРЕТИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ

Гимназията разполага с 2 компютърни кабинета за обучение, обзаведени по програма „i-клас“, в които има постоянен достъп до интернет. След приключване на часовете, преподаватели и ученици посещават кабинетите за подготовка по предмети, проекти и извънкласни занимания. ПГТЛП „Гоце Делчев“, гр. Благоевград, разполагаме с модерна кетърингова/презентационна зала, обзаведена с 60′ интерактивен дисплей, на който учениците да презентират приготвените от тях изделия по модерен и иновативен начин. Залата разполага и с конферентни възможности, където презентиращият и зрителят се чувстват максимално удобно.

КЕТЪРИНГ/ПРЕЗЕНТАЦИОННА ЗАЛА

КОМПЮТЪРНА ЗАЛА С НОВИ И МОЩНИ PC КОНФИГУРАЦИИ

КАБИНЕТ ПО ГОТВАРСТВО

КАБИНЕТ ПО ФРИЗЬОРСТВО

ОБЩЕЖИТИЕ