Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

открийте ни

адрес: гр. Благоевград, бул. ”Васил Левски” №60

тел. 073 885 642

имейл: info-101730@edu.mon.bg

ОБЩЕЖИТИЕ

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
добре дошли