Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – Благоевград е един от лидерите в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България. То е модерно и динамично развиващо се учебно заведение, което се стреми да откликне на нуждите и изискванията на съвременните икономически и социални реалности.

визия

мисия

1. ПГТЛП „Гоце Делчев“ – Благоевград се стреми да формира добре подготвени в професионално отношение специалисти, които със своите знания и умения ще бъдат конкурентноспособни на пазара на труда.

Чрез високо качество в учебно-възпитателната работа, разнообразяване и актуализиране на специалностите, използване на модерни образователни практики и интензивно чуждоезиково обучение ПГТЛП „Гоце Делчев“ – Благоевград дава възможност на учениците си за успешна реализация в едни от най-динамичните отрасли на икономиката, отваря пред тях вратите на българските и на европейските висши училища по избраните специалности.

Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите

Гоце Делчев

2. ПГТЛП „Гоце Делчев“ – Благоевград има амбицията да изгражда активни и успяващи личности, с висок професионален вкус и етика, които умеят сами да развиват и усъвършенстват своите умения и способности.

За нас е важно учениците ни да показват възможностите си и и да ги развиват. Ние искаме възпитаниците на ПГТЛП „Гоце Делчев“ – Благоевград да имат самочувствието, че учат в едно забележително училище, което им дава възможност да бъдат творци и да овладеят най-универсалния човешки език – езикът на красотата и хармонията.

3. ПГТЛП „Гоце Делчев“ – Благоевград работи за утвърждаване на училището като желана територия за учениците.

Ние държим на изпълнените с уважение и доверие отношения към учениците и помежду си. Затова е необходимо толерантност и готовност за открит разговор. Отнасяме се с внимание и загриженост към всеки един от възпитаниците си. Готови сме да ги подкрепим и да им помогнем да сбъднат мечтите си.

цел

Целта на професионалното обучение в ПГТЛП „Гоце Делчев“ – Благоевград е подобряване на пригодността за заетост, развитие на професионалната кариера и индивидуално усъвършенстване както и възможност за развитие на ключови компетентности по съответната професия.