Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

графици

График за планирани контролни работи през първи учебен срок на учебната 2021/2022 година