Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

бюджет

БЮДЖЕТ 2023

БЮДЖЕТ 2022

БЮДЖЕТ 2021 – прегледай / изтегли

БЮДЖЕТ 2020 – прегледай / изтегли

БЮДЖЕТ 2019 – прегледай / изтегли

БЮДЖЕТ 2018 – прегледай / изтегли

БЮДЖЕТ 2017 – прегледай / изтегли

БЮДЖЕТ 2016