Художествено слово

Художествено слово

Ръководител: Цветелина Котева

В часовете за преодоляване на обучителни затруднения по проект „Твоят час“, учениците се упражняваха да излагат мислите си устно и писмено, на книжовен език. Трудностите, които изпитваха, бяха главно във формулирането на теза и излагането на доказателства. Не различаваха спецификата съответно на интерпретативното съчинение и на есето. Съчиненията им се изразяваха главно в преразказването на събития от изучаваните произведения.  Още повече ги затрудняваше да разсъждават върху поезия.

Моята работа бе акцентирана главно върху това да предизвикам учениците да изразяват собственото си виждане за изучаваните произведения, както и да  обосновават разсъжденията си. Стремях се и да ги приучавам да използват по-формален език и да избягват ежедневни изрази и сленг.

Представителната изява на учениците от клуб „Художествено слово“ бе официалното изпращане на зрелостниците от випуск 2017 на ПГТЛП „Гоце Делчев“. Речите им бяха много искрени и прочувствени. Пожелавам на всички успешно представяне на матурите и да вървят смело напред, за да реализират мечтите си.