Ученици

ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки с учениците от  самостоятелна форма  на обучение през  априлска изпитна  сесия  на  учебната 2017/2018 година както следва:

 

Специалност :“Фризьорство“,професия : „ Фризьор“ – Х клас

№ по ред Предмети начален  час Дати за провеждане на изпита
1 ФВС 14.00 10.04.2018
2 Френски език 14.00 11.04.2018
3 Биология и здравно образование 14.00 12.04.2018
4 Рисуване 14.00 13.04.2018
5 Технология на специалността 14.00 16.04.2018
6 Психология и професионална етика 14.00 17.04.2018
7 Физика и астрономия 14.00 18.04.2018
8 Химия и опазване на околната среда 14.00 19.04.2018
9 Учебна практика – Технология на специалността 14.00 23.04.2018

 

 

Специалност:“Производство на кулинарни изделия и напитки“,професия:“Готвач“-Х клас

№ по ред Предмети начален  час Дати за провеждане на изпита
1 ФВС 14.00 10.04.2018
2 Френски език 14.00 11.04.2018
3 Биология и здравно образование 14.00 12.04.2018
4 ХХХЗ 14.00 13.04.2018
5 Технология на кулинарната продукция 14.00 16.04.2018
6 Технология на кулинарната продукция -ЗИП 14.00 17.04.2018
7 Физика и астрономия 14.00 18.04.2018
8 Химия и опазване на околната среда 14.00 19.04.2018
9 Учебна практика-Технология на кулинарната продукция 14.00 20.04.2018

 

 

 

Специалност:“ Производство на облекло от текстил – ХІ клас

№ по ред Предмети начален  час Дати за провеждане на изпита
1 ФВС 14.00 10.04.2018
2 БЕЛ-ЗИП 14.00 11.04.2018
3 Конструиране,моделиране  на облекло от текстил 14.00 12.04.2018
4 Декоративно рисуване 14.00 13.04.2018
5 Технология на облекло от текстил- ЗИП 14.00 16.04.2018
6 Учебна п-ка -Технология на облекло от текстил 14.00 17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

Специалност :“Фризьорство“,професия : „ Фризьор“ – ХІ клас

№ по ред Предмети начален  час Дати за провеждане на изпита
1 ФВС 14.00 10.04.2018
2 БЕЛ-ЗИП 14.00 11.04.2018
3 Биология – ЗИП 14.00 12.04.2018
4 Учебна практика – Козметика 14.00 13.04.2018
5 Технология на специалността 14.00 16.04.2018
6 Технология на специалността -ЗИП 14.00 17.04.2018
7  Учебна практика – Технология на специалността 14.00 23.04.2018

 

 

Специалност:“Фризьорство“,професия:“Фризьор“-ХІІ клас

№ по ред Предмети начален  час Дати за провеждане на изпита
1 ФВС 14.00 10.04.2018
2 Фирмено право 14.00 11.04.2018
3 Биология –ЗИП 14.00 12.04.2018
4 Учебна практика по счетоводство 14.00 13.04.2018
5 Технология на специалността 14.00 16.04.2018
6 Технология на специалността -ЗИП 14.00 17.04.2018
7 Учебна практика- Технология на специалността 14.00 23.04.2018

 

Всички изпити ще се провеждат от 14.00 часа   в сградата на училището- етаж ІІ, кабинет 202 и кабинет 203

Изпита по Рисуване ще се проведе в кабинета по Рисуване

Учебна практика- Технология на специалността“Фризьорство“ – във фризьорски салон

Учебна практика- Технология на специалността“ Производство на кулинарни изделия и напитки“ в кабинета по готварство

 Учебна п-ка -Технология на облекло от текстил в кабинета по шев

График  за  провеждане на изпити  с учениците от  ХІI“з“ – задочна форма на обучение специалност „ Производство на кулинарни изделия и напитки през месец април –  учебната 2017/2018 година  както следва:
предмет ден час
 ЧЕП  -Английски език 10.04.2018 17.30
Отчетност на фирми 11.04.2018 17.30
Български език и литература – ЗИП 12.04.2018 17.30
 УП -Технология на кулинарната продукция 13.04.2018 17.30
Производствена  практика разпределени по заведения

 

Всички изпити ще се провеждат от 17.30 часа   в сградата на училището – етаж ІІ, кабинет 202


I. ИЗПИТНИ СЕСИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Редовни изпитни сесии:

  • януари, април, 2018 год. по график, гласуван на ПС и утвърден от Директора

Поправителни изпитни сесии:

  • 02.07. – 15.07.2018 г.
  • 03.09. – 14.09.2018 г.

II. ИЗПИТНИ СЕСИИ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Очни занятия: 16.10.2017 г. до 15.11.2017 г. || 12.02.2018 г. до 12.03.2018 г.

Редовни изпитни сесии:

  • 04.12.2017 г. – 22.12.2017 г.
  • 10.04.2018 г. – 30.04.2018 г.

Поправителни изпитни сесии:

  • 02.07. – 15.07.2018 год.
  • 31.09. – 14.09.2018 год.

График на изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение

График на контролните и класните на учениците от дневна форма на обучение


График на изпитите на учениците от 12 клас – задочна форма на обучение

Информация за учениците от самостоятелна форма на обучение

Полезни връзки в интернет