Устойчиво развитие

Устойчиво развитие

Ръководител: Магдалена Стоименова

Клуб  „Устойчиво развитие“ има за цел да възпита в учениците дълготраен интерес към опазване на околната среда, водене на по здравословен живот и екологична култура.

Темите са посветени на водата, която е час от темите, залегнали като приоритетни в програмата на ЮНЕСКО. Учениците сами, под ръководство на учителя, търсят факти, сварзани с отделните теми и правят постери, реферати, презентации.

Опазване на водата в региона е важна тема за учасниците в клуба. Запознаването  им с действието  на пречиствателната  станция и сравнението  с други такива по света  оказва голямо влияние върху оформянето на мирогледа им.

Като цяло работата в клуба има положително влияние върху учениците и мисля, че целите на клуба са постигнати. Дори имаме „гости“  на клуба , ученици от училището, които не са записани.