Секция „Здрави и усмихнати чрез танци и спорт“2013

В часовете се изучават видове хора от различните области на България и танци от близкото минало.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА от уч.2012/2013г.- 21.12.2012г. НА КОЛЕДНОТО ТЪРЖЕСТВО В ПГТО – БЛАГОЕВГРАД

9-1

7-16-13-11-12-1