Самостоятелна форма

ЗАПОВЕД РД-08-230/12.12.2018 г. – За определяне на ред и организация за провеждане на изпити на ученик/ученици (самостоятелна форма на обучение – сесия януари 2018/2019 г. – ПРЕГЛЕДАЙ/ИЗТЕГЛИ

График за провеждане на изпитите от януарската сесия на учениците от самостоятелната форма на обучение за учебната 2018/2019 – ПРЕГЛЕДАЙ/ИЗТЕГЛИ