Ръководство и учители

РЪКОВОДСТВО  И  УЧИТЕЛИ В  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД

РЪКОВОДСТВО

 тел.: 073 88 56 39

Димитрина Иванова

        ДИРЕКТОР

Даниела Докузова

РЪКОВОДИТЕЛ НА НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

 

УЧИТЕЛИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ
име и фамилия предмет адрес
Атанаска Костадинова Български език и литература atkostadinova@abv.bg
Цветелинка Котева Английски език linden_ts@yahoo.com
Магдалена Стоименова Френски език и Химия magdalena_sto@pgto-blg.com
Дора Мавродиева Математика и Информатика  selen_89@abv.bg
Атанас Илиев История и гражданско образование  atiliev@outlook.com
Антон Димитров
Физическо възпитание и спорт  toniundero@gmail.com

 

 

 

УЧИТЕЛИ ПО  ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИКА
име и фамилия                      предмет     адрес
Ангелина Граховска Икономика и икономически дисциплини a_grahovska@pgto-blg.com
Йорданка Шопова Рисуване и специални предмети в специалност „Фризьорство“ dani_shopova@pgto-blg.com
Карамфила Андреева Специални предмети и учебна практика в специалност „Фризьорство“  sunda@abv.bg
Димитрина Павлова Учебна практика и специални предмети в специалност „Готварство“ d_pavlova@pgto-blg.com
Елисавета Маеркова  Специални предмети и учебна практика в специалност „Готварство“ e_maerkova@pgto-blg.com
Анелия Симеонова Специални предмети и учебна практика в специалност „Готварство“  aneliq_simeonova@abv.bg
РЪКОВОДСТВО В ОБЩЕЖИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД
име и фамилия длъжност адрес
Асен Кръстев възпитател  asen1980@abv.bg
Спасимир Русков възпитател  krushevo07@abv.bg
Жулиета Мутафчиева старши възпитател
Йорданка Маркова старши възпитател