Проект „Ученически практики“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” 2017 / 2018 учебна година

Уважаеми ученици,

от XI и  XIІ  клас, специалности – „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и „Фризьорство“.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект  BG05M2OP001-2.006 Ученически практики” в деловодството на ПГТЛП «Гоце Делчев» се приемат заявления за участие.

Работодатели заявили желание за участие в проекта за учебната 2017/2018 г. са:

 1. «АЛВИК 2016» ЕООД – 2 работни места за специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки»
 2. «АСТ – 71» ЕООД – 2 работни места за специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки»
 3. «АЛ – МАКС» ООД – 2 работни места за специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки»
 4. «РТ РАЙЧО ТРЕНДАФИЛОВ» ЕООД – 2 работни места за специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки»
 5. «ЕЗЕРЕЦ» ЕООД – 2 работни места за специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки»
 6. ЕТ «ЕВА – 766» – 2 работни места за специалност «Фризьорство»
 7. ЕТ «ЕМ – СТИЛ» – 2 работни места за специалност «Фризьорство»
 8. «ЕНИГМА 72»  ЕООД – 2 работни места за специалност «Фризьорство»
 9. «КАЛА 05»  ЕООД – 2 работни места за специалност «Фризьорство»
 • «МИТИСА» ЕООД – 2 работни места за специалност «Фризьорство»
 • «РАДОСТ ФЕШЪН – 2010» ЕООД – 2 работни места за специалност «Фризьорство»

 

Право на участие имат всички ученици от XI и  XIІ  клас, навършващи 16 години до 28.02.2018 г. от  ПГТЛП „Гоце Делчев“ – Благоевград.

Желаещите да се включат трябва да подадат  ЗАЯВЛЕНИЕ – подписано от ученика, ДЕКЛАРАЦИЯ от родител за съгласие и информация относно критериите за подбор.

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници, назначена със заповед на директора на ПГТЛП „Гоце Делчев“ – Благоевград.

Подборът ще бъде извършен по следните критерии:

 1. Среден успех от предходната година – 25 т.

3,00-3,50 – 3 точки

3,50-4,00 – 8 точки

4,00-4,50 – 13 точки

4,50-5,00 – 17 точки

5,00-5,50 – 20 точки

5,50-6,00 – 25 точки

 1. Среден успех от предмети по професионална подготовка от предходната година35 т.

3,00-3,50- 5 точки

3,50-4,00- 12 точки

4,00-4,50- 17 точки

4,50-5,00- 22 точки

5,00-5,50- 27 точки

5,50-6,00- 35 точки

 

 1. Неизвинени отсъствия за изминалата учебна година

до 5 неизвинени отсъствия (–5точки)

до 10 неизвинени отсъствия (–10 точки)

 1. Наложени наказания за изминалата учебна година
  /Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .139, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗНП (–5 точки), Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 3 от ППЗНП (–10точки)/

След направеното класиране по низходящ ред ще бъдат избрани участниците в съответните практики и фирми до изчерпване на свободните места. Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници.

При равен брой точки след  класирането ще се извърши подбор чрез събеседване.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите  от Ангелина Граховска  –  консултант по проекта. Попълнените заявления се подават в канцеларията  на гимназията – Данка Равначка.

Крайният срок за подаване на заявления е 28.02.2018 г.

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ

==============================================

==============================================

 

 

praktiki

 

 

Учениците от Професионална гимназия по текстил и облекло – гр. Благоевград се включиха в проект BG 051PO001-3.3.07 „Ученически практики“, финансиран по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, който им дава възможност за качествена практическа подготовка в реални работни условия.

DSC01290 DSC01315

 

 

 

DSC01338 DSC01339 DSC01342

DSC01319

DSC01318DSC01343

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01344

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирми от гр. Благоевград –ЕООД „Раулс”, ЕООД „Рио”, ЕООД „Да-уан” и ЕООД „Ем-стил” осигуриха работни места и наставници, съответстващи на специалностите „ Готварство“ и „Фризьорство”, които се изучават в професионалната гимназия.

След успешно приключване на практиката, на ученика ше се изплаща стипендия в размер на 300 лева. Учениците ще проведат практическото си обучение в рамките на 240 часа.

                 На 31.05.2013г. приключиха участието си по проект „Ученически практики“ 20 ученика в направление „Фризьорство“ и „Готварство“.

 

2090

2820

3861

3863

3866