Проект „Ученически практики“

praktiki

 

 

Учениците от Професионална гимназия по текстил и облекло – гр. Благоевград се включиха в проект BG 051PO001-3.3.07 „Ученически практики“, финансиран по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, който им дава възможност за качествена практическа подготовка в реални работни условия.

DSC01290 DSC01315

 

 

 

DSC01338 DSC01339 DSC01342

DSC01319

DSC01318DSC01343

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01344

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирми от гр. Благоевград –ЕООД „Раулс”, ЕООД „Рио”, ЕООД „Да-уан” и ЕООД „Ем-стил” осигуриха работни места и наставници, съответстващи на специалностите „ Готварство“ и „Фризьорство”, които се изучават в професионалната гимназия.

След успешно приключване на практиката, на ученика ше се изплаща стипендия в размер на 300 лева. Учениците ще проведат практическото си обучение в рамките на 240 часа.

                 На 31.05.2013г. приключиха участието си по проект „Ученически практики“ 20 ученика в направление „Фризьорство“ и „Готварство“.

 

2090

2820

3861

3863

3866