Проект „Успех“

header-text1

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД
УЧАСТВА В ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 Да направим училището привлекателно за младите хора“

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х)
За учебната 2014/2015г. в ПГТО са сформирани 12 групи за работа по проекта:
1. Клуб по IT „APPLE“-ръководител: Хр.Танчева
2. Ателие „Арт студио“-ръководител: Йорд.Шопова
3. Ателие „Арт студио-млад художник“-ръководител: Йорд.Шопова
4. Клуб „Сладко и солено“-ръководител: Д.Павлова
5. Клуб“Пътуващият готвач“-ръководител: Кр.Стефанов
6. Ателие „Аз мога“-ръководител: В.Милушева
7. Ателие „Приложно майсторство“-ръководител: В.Милушева
8. Клуб“Лакомник“-ръководител: Ел.Маеркова
9. Клуб „Култура и традиция на Англия“-ръководител: Цв.Котева
10. Клуб „Треска за шоу“ръководител: Цв.Котева
11. Клуб „Здрави и силни чрез спорт“-ръководител: В.Милетиева
12. Секция „Здрави и усмихнати чрез танци“-ръководител: В.Милетиева