Проект „Нова възможност за моето бъдеще“

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Г.Делчев“ работи по проект „Нова възможност за моето бъдеще“, като валидира знания по три професии:

  • готвач
  • фризьор
  • моделиер – технолог на облекло.

Преподавателите отговарящи за тези специалности са:

  • готвач, помощник готвач:

Красимир Стефанов – kcs.bg@abv.bg

Димитрина Павлова – mimi2115@abv.bg

Ангелина Граховска – grahovska_a@abv.g

  • фризьор

Димитрина Иванова – d.ivanova68@abv.bg

Йорданка Шопова – dani_shopova@abv.bg

  • моделиер – технолог на облекло

Венцеслава Милушева – venci_mil@abv.bg

Елена Йорданова – ejordanova@abv.bg