Прием 2016-2017

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – Благоевград, за учебната 2016/2017г., обявява прием  по следните специалности:

 

I. Прием след 8 клас – 3 паралелки

1. Готвач – Производство на кулинарни изделия и напитки – 26 ученика

Балообразуващи предмети: Български език и литература, Математика и География и икономика

2. Фризьор – Фризьорство – 26 ученика

Балообразуващи предмети: Български език и литература, Информационни технологии и Изобразително изкуство

3   . Шивач – Шивачество – 12 ученика / ученици със СОП/

 

ІІ. Задочна форма на обучение – 35 ученика

1. Готвач – Производство на кулинарни изделия и напитки

Балообразувяще предмети: Български език и литература, Математика и География