Обществен съвет

Председател:

Ирина Георгиева Ангелова

тел: 0896 117394

e-mail: angelovairina1@gmail.com

Протоколчик:

Дора Андонова Мавродиева

тел: 0883537383

e-mail: selen_89@abv.bg

Представител на работодателите:

Александър Кирилов Филипов

тел: 0895 033014

е-mail: friziora@gmail.com

Представител на финансиращия орган:

Васил Борисов Стоев

тел: 0894 460747

e-mail: vasilstoev_1872@abv.bg

Представители на родителите:

Любима Иванова Гошева

тел: 0897 761324

e-mail: antoniq083@gmail.com

Ирена Илиева Войнова

тел: 0886 339542

e-mail: iren_1978iv@abv.bg

Правилник на Обществения съвет