Нормативна уредба ДЗИ

Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ:  от 09.03.2015г. до 20.03.2015г.

При неспазване на посочения срок, зрелостниците не се допускат до явяване на ДЗИ!

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ:   до 19.05.2015г.

Дати за провеждане на ДЗИ – майска сесия учебна 2014/2015г.:

 

Български език и литература – 20 май 2015г.

Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2015г.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26.05.2015г. до 05.06.2015г.

Начало на всички изпити 08.00 часа.

Всички зрелостници трябва да бъдат в 07.15ч. в двора на училището, в което се провеждат ДЗИ.