Материална база

Училището има актуално обзаведени кабинети по общообразователни предмети и теоретична професионална подготовка, учебни работилници.

 

Гимназията разполага с 2 компютърни кабинета за обучение, обзаведени по програта „i-клас“, в които има постоянен достъп до интернет. След приключване на часовете, преподаватели и ученици посещават кабинетите за подготовка по предмети, проекти и извънкласни занимания.

Кабинет по готварство

 

 

Фризьорски салон