Клуб IT „APPLE“2013

Сайт създаден от клуб IT „Aplle“ по проект „Успех“  съдържащ снимки на клубовете  от ПГТО участващи в проекта през учебната 2013/2014 учебна година.

Сайт на клуб IT „Apple от 2012/2013уч.г.“

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ IT „Apple“ от уч.2012/2013г.на 06.02.2013г.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ IT „Apple“

на 04.06.2012г.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ IT „Apple“

на 07.05.2012г.