Клуб „Виртуален пътешественик-из Европейската кухня и историята на България“2013

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ НА КЛУБОВЕТЕ ПО ПТРОЕКТ УСПЕХ:

„ВИРТУАЛЕН ПЪТЕШЕСТВЕНИК ИЗ ЕВРОПЕЙСКАТА КУХНЯ“

„ВИРТУАЛЕН ПЪТЕШЕСТВЕНИК -ИСТОРИЯТА, КУЛТУРАТА И ПРИРОДНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ“

Снимки от уч.2012/2013г. на секция „Млади природаозащитници“ – Поход до х.Яна и вр.Руен в Руенската планина край гр.Бобошево

09112012752-109112012751-109112012750-110112012753-1