Забавна математика

Забавна математика

Ръководител: Жулиета Мутафчиева

Клуба „Забавна математика“ е в помощ на учениците, насочена към затвърдяване и развиване на знанията и уменията по предмета получени в училище. Чрез решаването на интересни и забавни задачи се цели и да се засили интереса им към математиката.