Държавни изпити 2015/2016

 Държавни зрелостни изпити

За да проверите резултатите си от Държавните зрелостни изпити изберете връзката  по-долу:

www.rezultati.zamaturite.bg

Горещ телефон за матурите (безплатен) – 0800 19 010

Полезни адреси:

Примерни варианти за ДЗИ – Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм., бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 12.09.2008)

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

http://www.zamaturite.bg/

http://www.rio-blg.com/

Държавни квалификационни изпити 

Срокове  за подаване на заявления за участие в Държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация:

            1. Сесия януари – за лица, придобили правото да положат държавни изпити по теория на професията и специалността преди учебната 2015-2016г.

 • 28.12.2015г.

            2. Сесия юни-юли – за лица, придобили правото да положат държавни изпити по теория на професията и специалността през учебната 2015-2016г.

 • За втора степен на професионална квалификация – за специалност „Фризьорство“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“ – до 10.05.2016г.
 • За първа степен на професионална квалификация – за специалност „Шивач“ – до 24.06.2016г

            3. Сесия  септември за лица, придобили правото да положат държавни изпити по теория на професията и специалността през учебната 2015-2016г.

 • до 02.09.2016г.

Дати за провеждане на Държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация:

1. Сесия януари:
Теория на професията и специалността:

 • За първа, втора и трета степен на професионална квалификация  – 28.01.2016г.

Практика на професията и специалността:

 • За втора и трета степен на професионална квалификация  – от 08.02.2016г. до 10.02.2016г.

2. Сесия юни-юли:
             Теория на професията и специалността:

 • За втора степен на професионална квалификация – за специалността „Фризьорство“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“- 07.06.2016г.
 • За трета степен на професионална квалификация  – 10.06.2016г.
 • За първа степен на професионална квалификация – за специалността „Шивач“ – 05.07.2016г. 

             Практика на професията и специалността:

 • За втора степен на професионална квалификация – за специалността „Фризьорство“                на 08.06., 09.06 и 10.06.2016г.
 • За втора степен на професионална квалификация – за специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки“ – на 08.06., 09.06 и 10.06.2016г.
 • За трета степен на професионална квалификация – от 13.06.2016г. до 15.06.2016г.
 • За първа степен на професионална квалификация – за специалността „Шивач“ – от 06.07.2016г. до 07.07.2016г.

Всички изпити започват от 08.00 часа.