Бюджет и отчет за 2017г

Изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Бюджет за 2017г.