Бюджет и отчет за 2016г

Изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2016г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2016г

Бюджет за 2016 учебна година