Бюджет и отчет за 2015г

Изпълнение на бюджета към 31.12.2015г

Изпълнение на бюджета към 30.09.2015г

Изпълнение на бюджета към 30.06.2015г

Изпълнение на бюджета към 31.03.2015г

Бюджет за 2015 година