Бюджет и отчет за 2014г

Изпълнение на бюджета към 31.12.2014г.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2014г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2014г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2014г.

Бюджет за 2014г