Бюджет и отчет за 2013г

Изпълнение на бюджета към 31.12.2013г